Go to ...

Nordens Ekonomi Norge

RSS Feed

23. april 2019

Archives for februar 2007

Rapporter fra nordisk-baltisk kontor ved IMF

Ukategorisert

Det nordisk-baltiske kontor ved IMF utarbeider halvårlige rapporter om sentrale temaer som har vært behandlet i IMF sitt styre, og gir en kort presentasjon av de viktigste sakene. Rapportene vil også presentere det syn nordisk-baltisk valgkrets har inn…

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!