Go to ...

Nordens Ekonomi Norge

RSS Feed

23. april 2019

Archives for november 2010

Standard kontoplan for statlige virksomheter

Ukategorisert

Standard kontoplan for statlige virksomheter ble fastsatt som obligatorisk fra 2014, jf. rundskriv R-102 og kapittel 9.4.3 i Gul bok 2014. Rundskrivet oppdateres normalt årlig, senest 4. desember 2017. Standard kontoplan er vedlegg til rundskrivet.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!