Go to ...

Nordens Ekonomi Norge

RSS Feed

26. april 2018

Archives for november 2011

Rundskriv

Ukategorisert

Rundskriv er (Finansdepartementets) likelydende skriv til departementene. De kan inneholde både direktiver, fullmakter eller rent orienterende stoff.