Go to ...

Nordens Ekonomi Norge

RSS Feed

21. januar 2018

Archives for mars 2013

Beregningskonvensjoner

Ukategorisert

Formålet med beregningskonvensjonene er å gjøre rede for de metoder Finansdepartementet benytter for å beregne virkningene på statens inntekter av diskresjonære endringer i skatte- og avgiftsregelverket, ofte omtalt som provenyvirkninger.