Go to ...

Nordens Ekonomi Norge

RSS Feed

26. april 2019

Archives for juni 2016

Kravene etter referanserenteloven skal oppfylles fra 2017

Ukategorisert

Finansdepartementet har i dag forlenget virketiden for en overgangsregel til referanserenteloven slik at kravene etter loven skal oppfylles fra 1. januar 2017. Departementet har hatt på høring utkast til utfyllende forskrift til referanserenteloven, og tar sikte på å fastsette en forskrift i løpet av høsten 2016.

Forskrift om formidlingsgebyr i kortordninger

Ukategorisert

Finansdepartementet har 27. juni 2016 fastsatt forskrift om formidlingsgebyr i kortordninger mv. Forskriften regulerer maksimalt formidlingsgebyr ved kortbaserte betalingstransaksjoner, og vil gjennomføre regler som tilsvarer EU-forordning om formidlingsgebyr. Formidlingsgebyret er det gebyret som kortinnehavers bank kan belaste brukerstedets (butikkens) bank for å behandle betalingstransaksjoner med ulike kortløsninger.

Fortolkningsuttalelse om merverdiavgiftskompenasjonsloven

Ukategorisert

Finansdepartementet har i dag gitt en fortolkningsuttalelse om merverdiavgiftskompensasjonsloven. Uttalelsen er generell, men kan få betydning for rettsanvendelsen i Skatteetatens pågående behandling av sakene om kultur- og konserthus.

Forlenget frist for opprettelse av risikoutvalg

Ukategorisert

Etter overgangsreglene til finansforetaksloven skulle foretak som ikke har hatt krav om risikoutvalg etter tidligere lov, opprette risikoutvalg innen 1. juli 2016.

Forsinkelsesrente

Ukategorisert

Forsinkelsesrenten skal fastsettes hvert halvår, med virkning fra 1. januar og fra 1. juli. Finansdepartementet har fastsatt forsinkelsesrenten til 8,50 prosent fra 1. januar 2018.

Forsinkelsesrente og standardkompensasjon fra 1. juli 2016

Ukategorisert

Finansdepartementet har i forskrift fastsatt forsinkelsesrenten for annet halvår 2016. Rentesatsen skal være 8,50 prosent p.a. Finansdepartementet har videre fastsatt standardkompensasjon for inndrivelseskostnader i norske kroner til 370 kroner.

Vurdering av boliglånsforskriften

Ukategorisert

Finansdepartementet har i brev i dag bedt Finanstilsynet om å gi en vurdering av forskrift om krav til nye utlån med pant i bolig. I brevet ber departementet om at Finanstilsynet innhenter vurderinger og faktagrunnlag fra Norges Bank.

Older Posts››
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!