Go to ...

Nordens Ekonomi Norge

RSS Feed

21. april 2018

More Stories From

Read previous post:
Normrente ved beregning av inntektstillegg for høy egenkapital i rederiskatteordningen for skattleggingsperioden 2017

Normrenten for skattleggingsperioden 2017 er beregnet til 1,3 prosent.

Close