Go to ...

Nordens Ekonomi Norge

RSS Feed

24. januar 2018

Energi

Meglerhus jekker opp oljeprisanslag

Sparebank1 Markets ser høyere oljepris enn tidligere. Dette kan komme flere av de norske selskapene innen olje- og oljeservice til gode.

Øker budsjettene kraftig: Her er Aker BPs slagplan for 2018

Letesjefen i Aker BP starter 2018 med økte budsjetter og langt flere letebrønner i boreplanene enn fjoråret. Samtidig tror hun det blir avgjørende for aktivitetsnivået i næringen at det gjøres funn i Barentshavet i år.

Older Posts››