Go to ...

Nordens Ekonomi Norge

RSS Feed

14. oktober 2018

Kommentarer

Kommentar: Drosjedebattens uendelige letthet

Gard Michalsen føyer seg inn i en lang rekke av kommentatorer med sterke meninger om drosjemarkeder og – politikk, men som med fordel kunne ha satt seg litt bedre inn i saken.

Hvor er Torbjørn? Har du sett’n?

Og hva har han gjort? Ni måneder ut i Torbjørn Røe Isaksens nye liv som næringsminister, er det vanskelig å se noe tydelig politisk prosjekt. 

Older Posts››
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!