Go to ...

Nordens Ekonomi Norge

RSS Feed

24. januar 2018

Kommentarer

Kommentar: Er våre arbeidsdager talte?

Digitalisering, automatisering og kunstig intelligens vil fjerne jobber i en rekke bransjer. Vil nye dukke opp, eller ser vi nå konturene av en ny hverdag der mennesker ikke jobber? Hva har det å si for vår kjøpekraft og følelse av mestring og mening? …

Kommentar: Har vi nubbesjans mot robotene?

Vi står midt i en revolusjon bygget på digitale plattformer, roboter og kunstig intelligens. Ny teknologi er viktig for å løse vår tids største utfordringer, innen for eksempel klima og helse.

Kommentar: Ryktet om vår død er sterkt overdrevet

Man vil kanskje ikke umiddelbart se parallellen mellom regnskapsførere og kong Harald, men én ting har vi felles: Mediene har ved ulike anledninger funnet det for godt å varsle om vår bortgang, eventuelt spådd vår snarlige død.

Older Posts››