Go to ...

Nordens Ekonomi Norge

RSS Feed

24. juli 2017

Kommentarer

Kommentar: En bra dag for Europa

For én euro tok Banco Santander nylig over Banco Popular. Før overtakelsen fant sted, ble gjeld på to milliarder euro slettet, og hele egenkapitalen skrevet ned til null.

Investtech: Sterke signaler på Oslo Børs

De siste dagene har svingninger i investoroptimismen utløst sterke signaler i fire aksjer på Oslo Børs. Det viser Investtechs kvantitative analyser, og modellene gir nå klare kjøpssignaler for to aksjer og klare salgssignaler for to andre.

Kommentar: Verdenshandel i digitalt kaos

Tre trender definerer hvordan distribusjonsreglene gjenskrives i internettøkonomien. Norske bedrifter må velge mellom å følge disse eller utfordre dem og bli enda sterkere.

Older Posts››