Go to ...

Nordens Ekonomi Norge

RSS Feed

16. februar 2019

Makro og politikk

Årstalen på 2 minutter

Dette er kortversjonen av sentralbanksjef Øystein Olsens niende årstale. Olsen er fortsatt varsom i rentesettingen, i en tid preget av handelsuro, brexit og svakere vekst.

Årstalen på 1-2-3

Uro for global handel preger sentralbanksjefens årstale. Øystein Olsen er bekymret for at EØS-avtalen skal komme i spill og omtaler brexit som et stort tilbakeslag.

Older Posts››
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!