Go to ...

Nordens Ekonomi Norge

RSS Feed

21. februar 2019

More Stories From

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
Read previous post:
Forsknings-profitørene kommer

Nye krav om åpen publisering av forskning vil føre til at store offentlig overføringer av forskningsmidler ender som profitt hos...

Close