Go to ...

Nordens Ekonomi Norge

RSS Feed

21. februar 2019

Forsknings-profitørene kommer


Ukeavisen Ledelse Noralv Veggeland

Nye krav om åpen publisering av forskning vil føre til at store offentlig overføringer av forskningsmidler ender som profitt hos kommersielle aktører, private selskaper og multinasjonale konsern.

More Stories From

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
Read previous post:
Mindre moms og tilgang til statlige lokaler

Regjeringen lover en opptrappingsplan på 1,8 milliarder i momskompensasjon for frivilligheten frem til 2021. Videre skal statlige lokaler bli mer...

Close