Go to ...

Nordens Ekonomi Norge

RSS Feed

16. oktober 2018

Havila Shipping ASA: Kapitalutvidelse som følge av gjeldskonvertering


Euroinvestor.com A/S Euroinvestor.com A/S
Det vises til børsmelding 24.10.17 angående salg av fartøy. Fartøyene ble levert til ny eier 9. og 10. november 2017. I meldingen ble det meddelt forventing om kapitalutvidelse gjennom konvertering av gjeld til aksjer i henhold til tegningsretter tildelt som en del av restruktureringen av selskapet.
 
Selskapet mottok 13. november 2017 erklæring ..

More Stories From

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
Read previous post:
Interiørkjeden Kid fortsetter å øke inntektene

På 79 handelsdager tjente Kid 48 millioner kroner. Varsler novemberutbytte.

Close