Go to ...

Nordens Ekonomi Norge

RSS Feed

24. mars 2019

Kan eiendomsmegler sile interessenter?


Alle Odd Steinar Parr

Høyesterett avsa 26. juni 2018 dom i spørsmål om hvorvidt selger kan få erstatning når megler ikke ga informasjon om interessenter som ikke innga bud. Høyesterett kom til megleren burde gitt slik informasjon, men kom under tvil til at informasjonssvikten ikke representerte erstatningsbetingende uaktsomhet.

More Stories From

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
Read previous post:
KrF-varsler melder overgang til Høyre

Julia Sandstø, som i januar varslet om seksuell trakassering i KrF, meldte i august overgang til Høyre.

Close