Go to ...

Nordens Ekonomi Norge

RSS Feed

20. februar 2019

Kommunetopp brøt habilitetsreglene etter at datter og svigersønn ble ansatt


www.dn.no - RSS for Dagens Næringsliv www.dn.no - RSS for Dagens Næringsliv

Omsorgsbygg-sjef Per Morten Johansen erklærte seg inhabil etter at datteren og svigersønnen ble ansatt, men han sendte ikke saken videre til styret. Det er brudd på habilitetsreglene.

More Stories From

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
Read previous post:
Nasdaq: Svingningene sprengte alle risikomodeller

Prissvingningene i kraftmarkedet denne uken var så ekstreme at de lå utenfor risikomodellene til råvarebørsen Nasdaq Oslo.

Close