Go to ...

Nordens Ekonomi Norge

RSS Feed

28. mai 2018

More Stories From

Read previous post:
Bør basere oljepengebruk på utbyttene

En handlingsregel basert på utbyttene Oljefondet mottar, ikke børsverdi, bedrer fondets evne til å bære risiko, og det kan vare...

Close