Go to ...

Nordens Ekonomi Norge

RSS Feed

23. februar 2019

Lavere erstatning ved ekspropriasjon i næringsforhold


Alle Odd Steinar Parr

Det har lenge vært en fast praksis å benytte en standardisert kapitaliseringsrente på fire prosent ved beregning av erstatning for tap på grunn av personskader, ekspropriasjon av fast eiendom, jordskifte osv. Høyesterett har i dom av 11. september 2018 konkludert med at den standardiserte satsen ikke uten videre skal anvendes ved ekspropriasjon i næringsforhold.

More Stories From

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
Read previous post:
Human Rights Watch ber Senatet avvise Kavanaugh

– Stem nei til utnevnelsen av Brett Kavanaugh som høyesterettsdommer, oppfordrer Human Rights Watch i et brev til Senatet fredag.

Close