Go to ...

Nordens Ekonomi Norge

RSS Feed

24. mars 2018

Live – Riksrevisjonens årlige rapport


Alle Odd Steinar Parr

Riksrevisjonen offentliggjør Dokument 1 (2017–2018), Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2016. Presenteres av riksrevisor Per-Kristian Foss. Live fra kl. 13:00. Sendingen var ferdig 13:27.

More Stories From

Read previous post:
Regjeringsadvokaten: Klimasaken har ingenting i retten å gjøre

Close