Go to ...

Nordens Ekonomi Norge

RSS Feed

24. april 2019

More Stories From

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
Read previous post:
Kommunetopp brøt habilitetsreglene etter at datter og svigersønn ble ansatt

Omsorgsbygg-sjef Per Morten Johansen erklærte seg inhabil etter at datteren og svigersønnen ble ansatt, men han sendte ikke saken videre...

Close