Go to ...

Nordens Ekonomi Norge

RSS Feed

24. oktober 2018

Norway Royal Salmon ASA: Mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved lokalitet Store Kvalfjord i Region Nord


Euroinvestor.com A/S Euroinvestor.com A/S
NRS sin oppdrettsvirksomhet i Region Nord har mistanke om fiskesykdommen ILA ved lokaliteten Store Kvalfjord i Finnmark. Lokaliteten har 0,43 millioner fisk med en snittvekt på 2,2 kilo. NRS avventer bekreftelse på analyser fra analyseselskapet for endelig konstatering av ILA. Konsekvensene av en eventuell sykdomspåvisning er derfor va..

More Stories From

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
Read previous post:
Stephen Hawking: Jorden er en brennende ildkule om 600 år

Close