Go to ...

Nordens Ekonomi Norge

RSS Feed

26. april 2019

Observationsnoteringen för Capio AB (publ) uppdateras/ The observation status for Capio AB (publ) is updated (165/18)


Euroinvestor.com A/S Euroinvestor.com A/S


Den 13 juli 2018 observationsnoterades aktierna i Capio AB (publ) (”Bolaget”) med hänvisning till ett offentligt uppköpserbjudande från Ramsey Générale de Santé S.A. ("RGdS"). Den 26 oktober 2018 offentliggjorde RGdS ett pressmeddelande med information om att erbjudandet har accepterats av aktieägare i sådan utsträckning att RGdS äger och kontrollerar mer än 90 procent av utestående akti..

More Stories From

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
Read previous post:
Veterans Health Panels to Convene at Zen Leaf Nov 12 and 13th  Advocating for Veterans’ Access to Healthcare, Medical Cannabis, Resources and Jobs

JESSUP, MD AND CHICAGO, IL, Nov. 09, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- In observance of Veterans Day, Verano Ho..

Close