Go to ...

Nordens Ekonomi Norge

RSS Feed

18. mars 2018

– Politibeslag forsvinner fra systemene


Alle Odd Steinar Parr

Mange av beslagene politiet gjør, forsvinner ut av systemet uten at det kan dokumenteres at de er destruert. Sterkt kritikkverdig, sier riksrevisoren.

More Stories From

Read previous post:
Nav utbetaler dagpenger uten å sjekke mottakerne

Riksrevisjonen reagerer på at Nav-kontorene de har snakket med, ikke sjekker om dagpengemottakere oppfyller kravene til å være reell arbeidssøker.

Close