Go to ...

Nordens Ekonomi Norge

RSS Feed

23. januar 2019

SalMar – Eks. utbytte


Euroinvestor.com A/S Euroinvestor.com A/S


Aksjene i SalMar ASA noteres eks. utbytte på NOK 19,00 per aksje fra og med den 6. juni 2018.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12


This announcement is distr..

More Stories From

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
Read previous post:
Close