Go to ...

Nordens Ekonomi Norge

RSS Feed

23. januar 2018

Ser oljefest frem til 2023


Alle Odd Steinar Parr

Oljedirektoratets prognoser viser at produksjonsøkningen vil fortsette helt frem mot 2023. Kan rekordåret 2004 bli slått. 

More Stories From

Read previous post:
Fire prosent av sysselsatte utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet

Fire prosent av alle sysselsatte ble jevnlig utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet på arbeidsplassen i 2016, ifølge tall fra SSB.

Close