Go to ...

Nordens Ekonomi Norge

RSS Feed

25. mars 2019

Veidekke ASA: MELDEPLIKTIG HANDEL


Euroinvestor.com A/S Euroinvestor.com A/S
Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 9. mai 2018 kjøpt 30 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 90,9192. Etter dette har Stiftelsen 275 573 aksjer i Veidekke. 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

More Stories From

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
Read previous post:
90-årig indisk arkitekt mottok Pritzkerprisen

Forener vestlig modernisme og lokale tradisjoner.

Close