Go to ...

Nordens Ekonomi Norge

RSS Feed

19. april 2019

250 millioner til forskning for et bærekraftig velferdssamfunn


Ukeavisen Ledelse Øivind Fjeldstad

Forskningsrådet lyser denne våren ut en kvart milliard til forskerprosjekter innen velferd, arbeidsliv, migrasjon, arbeidsmiljø, arbeidshelse og pensjon.

More Stories From

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
Read previous post:
Høyesterett sa nei til redusert lønn ved permittering

Rederiforbundet mente lovens ordlyd tilsa kutt i lønnen ved permitteringer, men Høyesterett mener stikk motsatt.

Close