Go to ...

Nordens Ekonomi Norge

RSS Feed

25. mars 2019

Kommentarer

Kommentar: Hva med streaming av ansatte?

En konsekvens av digitalisering er at tilgang har blitt viktigere enn eierskap – såkalt access over ownership. Vil det også gjelde for ansatte, der vi i fremtiden streamer kompetanse?

Vy, oh why?

NSB har minst 99 problemer, og navnet var ikke ett av dem.

Older Posts››
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!