Go to ...

Nordens Ekonomi Norge

RSS Feed

19. april 2019

Høyesterett sa nei til redusert lønn ved permittering


Ukeavisen Ledelse Knut Petter Rønne

Rederiforbundet mente lovens ordlyd tilsa kutt i lønnen ved permitteringer, men Høyesterett mener stikk motsatt.

More Stories From

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
Read previous post:
Net Asset Value(s)

Invesco S&P 500 Veqtor UCITS ETF - Net Asset Value(s)

Close